Welkom bij het Groot Nationaal Onderzoek 2017.

Dit jaar doen wetenschappers van het Radboudumc in een samenwerking met De Kennis van Nu (NTR) en NWO onderzoek naar pijn.

Middels dit onderzoek willen we een beeld krijgen hoeveel Nederlanders langdurig pijnklachten hebben en wat voor invloed dit heeft op hun dagelijks leven.

Lees hieronder meer over dit onderzoek.

Samenwerking

Het Groot Nationaal Onderzoek

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het wetenschapsprogramma De Kennis van Nu van de NTR kiezen elk jaar een publieksonderzoek voor het Groot Nationaal Onderzoek. Het doel hiervan is om een brug te slaan tussen publiek en de wetenschap.

De Kennis van Nu

Na het verwerken van alle gegevens worden eind november in De Kennis van Nu op NPO2 de eerste resultaten bekend gemaakt.

Het onderzoek

De onderzoekers

Onderzoekers van de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde van het Radboudumc hebben het onderzoek opgezet. Acute en chronische pijn komen veel voor en hebben veel invloed op het dagelijks leven. Omdat er nog veel onbekend is over pijn, willen wij graag dit onderzoek richten op de pijngevoeligheid van alle Nederlanders.

Als u uw pijngevoeligheid wil weten, kunt u meedoen met deze test. De minimale leeftijd om mee te doen aan het onderzoek is 18 jaar.

De medisch ethische toetsingscommissie Arnhem-Nijmegen heeft dit onderzoek goedgekeurd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Commissie Mensgebonden Onderzoek.

Achtergrond van het onderzoek

De een is gevoeliger voor pijn dan de ander. Veel mensen denken dat ze meer respect krijgen als ze minder gevoelig zijn voor pijn. Pijngevoeligheid lijkt wel beïnvloedbaar te zijn, maar op welke manier is nog onduidelijk. Of mensen die gevoeliger zijn voor pijn ook meer kans hebben op langdurige pijnklachten is nog onbekend.

Onderzoek heeft aangetoond dat als mensen naar muziek luisteren na een operatie, zij minder pijn ervaren. Of muziek en film ook de pijngevoeligheid van mensen beïnvloeden weten we niet. Is het de pijngevoeligheid die wordt beïnvloed, of is het gewoon afleiding die maakt dat we minder pijn ervaren?

Deelname

Hoe werkt het onderzoek?

Na het beantwoorden van een aantal algemene vragen, krijgt u een korte film te zien van ongeveer één minuut. Na het bekijken van het filmpje wordt u gevraagd twee vragenlijsten in te vullen. Het kan zijn dat u ook gevraagd wordt nog een derde vragenlijst in te vullen. Daarnaast zullen we u enkele persoonlijke vragen stellen die ons helpen met het beoordelen van de uitkomsten.

Het bekijken van het filmpje en beantwoorden van de vragenlijsten duurt alles bij elkaar ongeveer 10 minuten. Als u aangeeft dit te willen, zal u na een maand nogmaals benaderd worden. Ook dit onderzoek zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

Aan het eind van het onderzoek krijgt u de uitslag van uw pijngevoeligheid te zien. Als u ook de persoonlijke gegevens hebt ingevuld, kunt u uw uitslag ook vergelijken met die van anderen.

Alle gegevens zullen volledig anoniem worden verwerkt en worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.

Wat wordt er van u verwacht?

We verwachten dat u naar alle eerlijkheid de gestelde vragen beantwoordt. Alleen op die manier kunnen wij hier juiste conclusies uit trekken.

Mogelijke voor- en nadelen

Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. Voordeel is dat u uw resultaat direct krijgt te zien en dat u zich hier kunt vergelijken met anderen die de vragenlijst hebben ingevuld. Verder kunt u, indien gewenst, voorlichting over pijn krijgen. Nadeel van meedoen aan het onderzoek kan zijn dat u mogelijk een filmpje te zien krijgt dat pijnlijke gebeurtenissen weergeeft.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De onderzoekers zijn niet op de hoogte van wie er stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek stopt als:

  • u het online onderzoek volledig doorlopen heeft
  • u zelf kiest om te stoppen

Uw gegevens

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek is het nodig dat een aantal persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Uw persoonsgegevens zijn niet herleidbaar bij de verwerking van de resultaten.

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. De onderzoekers willen uw gegevens 15 jaar bewaren. Misschien kunnen we daar later extra onderzoek mee doen. Het gaat dan om onderzoek met uw persoonlijke gegevens ingevuld tijdens het online onderzoek. In de online vragenlijst kunt u aangeven of u hiermee akkoord gaat. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers pijnonderzoek@radboudumc.nl.

Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts dr. R. van Dongen (te bereiken via 024-3668137). Hij weet veel over het onderzoek, maar is niet betrokken bij de uitvoering ervan.

Weet u zeker dat u deze vragen wilt overslaan?

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en zullen niet openbaar gemaakt worden of met derden gedeeld.Wat doen we met uw gegevens?

Om de resultaten van het online onderzoek beter te begrijpen, helpt het om iets meer over de deelnemers te weten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en zullen niet openbaar gemaakt worden of met derden gedeeld. We nemen alleen contact met u op als u aangeeft dat u meer wilt horen over de resultaten, of mee wilt doen aan eventueel vervolgonderzoek.

Als u liever alleen de test wilt doen en geen persoonlijk profiel wilt opmaken, klik dan hier voor de test.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de onderzoekers: pijnonderzoek@radboudumc.nl.Mogen we u nogmaals vragen om uw e-mailadres?

U bent niet verplicht om uw e-mailadres in te vullen, maar het helpt ons enorm.